Undtagelsestilstand i Frankrig

Tricolore

Den undtagelsestilstand som præsident Hollande indførte fredag aften d. 13. november, og som han i en tale på den ekstraordinært indkaldte kongres for hele Parlamentet sidste mandag (blandt mange andre tiltag) ønskede at få forlænget til 3 måneder, blev vedtaget af det franske Parlament i fredags.

Da Parlamentet består af to kamre, Nationalforsamlingen og Senatet, skulle præsidentens forslag (som alle andre lovforslag i øvrigt) igennem begge kamre. I torsdags vedtog Nationalforsamlingen forlængelsen stort set enstemmigt, og i fredags blev det vedtaget i Senatet. I dag (mandag) forventes præsidenten at skrive loven under.

Undtagelsestilstanden gælder for hele det franske territorium og betyder, at den udøvende magt (præsident og regering) og dens redskab (politiet, hæren og sikkerhedsstyrkerne) får udvidede beføjelser for hurtigere at kunne reagere på mistænkelige aktiviteter. Men for at sikre at magten ikke korrumperer (som Montesquieu udtrykker det) mens undtagelsestilstanden står på, skal den lovgivende magt (Parlamentet) i perioden, hvor præsidenten har udvidede magtbeføjelser, holde øje med, at han ikke misbruger disse beføjelser. Af samme årsag kan præsidenten ikke opløse Nationalforsamlingen mens landet er i undtagelsestilstand (hvilket han normalt kan).

Undtagelsestilstanden betyder blandt andet at der er indført forbud mod demonstrationer og større forsamlinger i det offentlige rum, at politiet kan sætte folk i husarrest (assignation à résidence) alene hvis man opfører sig mistænkeligt, og at politifolk må bære våben når de har tjenestefri. Der er desuden indført øget grænsekontrol, og hjemmesider, der hylder terrorisme, kan blokeres.

Skal du til Frankrig, eller et andet sted der hører under fransk territorium, indenfor de næste tre måneder, så er det en god ide først og fremmest at sørge for at have dit pas på dig til enhver tid, så du kan legitimere dig.