Kæphest #3: Sagde han virkelig det?

I sidste uge udfoldede jeg historien bag dette citat. Det gjorde jeg, fordi historien bag er en skæv vinkel på en ret afgørende, historisk begivenhed OG fordi citatet kan verificeres. Roosevelt har rent faktisk sagt/skrevet ordene.

Le Procope, Paris Voltaire

Le Procope, Paris

Montesquieu, en af de franske oplysningsfilosoffer og ham, der har formuleret tredelingen af magten i den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt i storværket Om Lovenes Ånd, citeres ofte for at have sagt: Vérité dans un temps, erreur dans un autre – der betyder noget i retning af ‘Hvad der er rigtigt i en tidsalder er forkert i en anden’. Det citat kan også verificeres. Meget ofte kildeangives det bare ikke, og så får det lidt karakter af name dropping. Ordene falder i brevromanen Lettres persanes (Persiske breve, brev LXXIII i førsteudgaven). Montesquieu skrev romanen i 1721, 27 år før storværket Om Lovenes Ånd, der udkom i 1748 (og, i parentes bemærket, blev inspirationsgrundlag for de fleste af den vestlige verdens forfatninger i det følgende århundrede).

Nå. Men hvor tit har vi ikke hørt den franske oplysningsfilosof Voltaire citeret for følgende: “Jeg er uenig i det, du siger, men jeg vil til min død forsvare din ret til at sige det!”

Hva’? Ret tit, ikke? Specielt når debatbølgerne går højt om ytringsfrihed og tolerance holder nogle debattører sig ikke for gode til at bruge det i flæng. Også dem, man måske ville forvente vidste, at det der med at citere bliver mere troværdigt, når man angiver kildestedet til citatet, og ikke bare namedropper en eller anden kendt filosof/forfatter/[indsæt selv].

Der er bare det ved det, at Voltaire aldrig har sagt eller skrevet ovenstående. Ingen steder i hans omfattende livsværk kan man finde ovenstående sætning. Og jo, man kan godt uddrage ovenstående sætning som en konklusion på tværs af hele forfatterskabet, men det er ikke det samme som at citere Voltaire for at have udtalt eller nedfældet sætningen. Han har aldrig formuleret den.

Jeg har læst en del af Voltaire, men ikke alt. Og det kunne selvfølgelig være, at jeg tager fejl. Så jeg sætter mit eksemplar af denne bog på højkant til den, der præcist kan fortælle mig, hvor i forfatterskabet – altså i hvilken bog/roman/brevveksling – Voltaire skulle have formuleret sætningen.

Mandagsudfordring, lige dér :)!