Mads Anders Baggesgaard: Nye franske verdener

Nye franske verdenerANMELDELSE

Fransk litteratur er under historisk forandring i disse år, fra et nationalt til et langt mere globaliseret perspektiv. Mads Anders Baggesgaards bog Nye franske verdener, der netop er udgivet på Aarhus Universitetsforlag, beskriver ændringerne og analyserer tendenserne.

Bogens omdrejningspunkt er globaliseringens indtog i litteraturen – i dette tilfælde den klassiske franske litteraturtradition – og hvordan det påvirker den måde vi læser litteratur på, og derigennem forstår vores plads i verden på.

Efter et introducerende kapitel og et kapitel med metodiske og teoretiske overvejelser, falder resten af bogen i to dele. Første del placerer den franske litteratur i forhold til de kulturpolitiske tiltag, forskellige franske præsidenter har iværksat siden 2. verdenskrig. Her er det særligt Nicolas Sarkozys kulturpolitik der sættes fokus på, med analysen af Yasmina Rezas bog L’aube le soir ou la nuit. Rezas bog blev til, efter at hun fik tilladelse til at følge Sarkozy tæt i en periode op til det præsidentvalg, som han vandt.

I anden del af bogen sættes der fokus på en række litterære værker, der alle på forskellige måder reflekterer den globalisering, der er på spil. Gennem en række analyser af romaner af blandt andre Georges Perec, Serge Doubrovsky, François Bon, Michel Houellebecq, Pierre Alféri og Boualem Sansal, tages læseren med på en rejse gennem de forskelige måder, globaliseringen kommer til udtryk på, og hvordan den ændrer litteraturens udtryk og viser vejen til en ny, fransk(sproget) litteratur.

En af de mest fremtrædende tendenser der fremanalyseres i bogen er medierealismen, hvor flere franske forfattere, blandt andre Michel Houellebecq, Marie Darrieussecq og Amélie Nothomb, bruger den nye medievirkelighed til at sætte den litterære dagsorden. Mads Anders Baggesgaard beskriver begrebet ’medierealisme’ som de analyserede værkers undersøgelser af “[…] skæringslinjen mellem tradition og globalisering, som medier og økonomi skaber for jetsettet og for almindelige franskmænd”, og som sættes på spidsen, ofte ud i “det absurde og hos Houellebecq ligefrem i det utopiske”.

Det er til tider komplekse analyser af de nævnte forfatteres værker der kommer på bordet, men der er spændende indsigter at hente for den, der kan holde koncentrationen og tungen lige i munden undervejs.

Nye franske verdener er en viderebearbejdelse af Mads Anders Baggesgaards ph.d. afhandling fra 2010, tilføjet en række artikler der tidligere har været udgivet i forskellige tidsskrifter.

Bogens opbygning er den klassiske akademiske struktur som starter med en problemstilling, for derefter at arbejde sig igennem en indledning der opsummerer hele bogen. Derefter kommer et kapitel, der redegør for de teoretiske og metodiske overvejelser, der efterfølgende bliver styrende for den række analyser af litterære værker, Baggesgaard bruger til at påvise, hvordan globaliseringen har gennemsyret den franske litterære tradition. Til slut samles alle tråde i en grundig konklusion.

En ph.d. afhandling er et stykke originalt forskningsarbejde som typisk skrives for en meget snæver kreds af mennesker, med det formål at forfatteren opnår en ph.d. grad. Målgruppen (læserne) er underforstået og tæller først og fremmest ph.d. afhandlingens bedømmelsesudvalg, vejleder og bivejleder, og dernæst de forskere og fagfæller, der har interesse i forskningsprojektet og hvad det bidrager med af ny viden.

Når man viderebearbejder en ph.d. afhandling med henblik på udgivelse til en bredere offentlighed, er der til gengæld tale om faglig formidling af forskning (i dette tilfælde indenfor fransk litteratur). Her giver det mening at overveje, hvem det er man formidler til. Er det stadig kun fagfæller og litteraturstuderende, der har forudsætningerne for at læse tekster der ligger højt på abstraktionsstigen? Eller vil man gerne nå bredt ud, og også fange almindelige, litterært interesserede læsere? Den overvejelse savner jeg i bogen.

Disse ting skal man lige holde sig for øje, når man begynder at læse. Gør man det, venter der læseren en grundig, saglig og uhyre interessant rejse i de nye globale tendenser, der præger fransk litteratur i disse år.

Nye franske verdener, Mads Anders Baggesgaard. Aarhus Universitetsforlag (2016), i serien Verdenslitteratur. 292 sider (siderne 213-292 er fyldige noter, en omfattende litteraturliste, en liste over illustrationer samt en forfatternote).