Stemmer bag sløret – ny letlæst bog på fransk

Stemmer bag sløretDes voix derrière le voile er egentlig en lærebog til det gymnasiale niveau, og min umiddelbare tanke da jeg modtog den var, at en anmeldelse af en lærebog til gymnasiet måske er for smalt et emne til bloggen, da Connaissances’ læsere dækker en meget bred vifte af frankofile interesser. Men efter endt læsning kan jeg konstatere at det ikke “kun” er en lærebog, men en bog om et emne, som alle med et mellemniveau i fransk kan læse.

Bogen er et uddrag af den franske journalist Faïza Zeroualas bog Des voix derrière le voile, der udkom i Frankrig sidste år. Uddraget omfatter fem af de ti interviews fra Zeroualas bog, og er blevet bearbejdet til undervisningsbrug af Jens Peder Weibrecht.

De muslimske kvinders tørklæde er noget, de fleste af os har en holdning til, og automatreaktionen hos dem, der råber højt om det er som regel, at de kvinder der bærer tørklæde sikkert ikke gør det af egen fri vilje. Når debatten blusser op i Frankrig, og det gør den med jævne mellemrum, er det som regel altid imod retten til at bære tørklæde. Fordi det kolliderer med det franske laïcité-princip (verdslighedsprincip) for religiøse symboler i det offentlige rum (du kan læse mit indlæg om la laïcité her), og fordi mange mange opfatter det som kvindeundertrykkende.

I Des voix derrière le voile (Stemmer bag sløret) får vi historien fra kvindernes perspektiv. Fælles for dem er, at de selv har valgt at bære tørklæde, og at de faktisk føler det som en frihed. De har forskellige, personlige årsager til at vælge tørklædet, og flere af dem begyndte at bære det på trods af deres forældres eller families ønske, som den 22-årige biologistuderende Nadia. I lighed med den 18-årige gymnasieelev Assia fortæller Nadia, at det føles som en lettelse ikke at være et ‘sexobjekt’, og flere af kvinderne fortæller, at det har givet dem en indre ro, selvom det ikke altid er nemt at håndtere omgivelsernes ofte negative reaktioner.

Det er i øvrigt grundlæggende de samme argumenter for at bære tørklæde, som den 27-årige Natasha Al-Hariri, der har boet i Danmark siden 1989, giver udtryk for i artiklen her.

Det er et følelsesladet og komplekst emne. Men det er også et særdeles interessant emne. Faren for at generalisere er overhængende, og det er nødvendigt at nuancere debatten. Spørgsmålet er, om 5-10 muslimske kvinder, der bærer tørklæde og stiller op til interview er nok til at gøre det. Men jo flere jo bedre, og jo flere af de kvinder, der frivilligt bærer tørklæde og som giver deres besyv med i debatten, jo mere nuanceret bliver den. Bogen her giver os et indblik i deres holdning til tørklædet, og hvilke overvejelser de har gjort sig. Det er anden historie der bliver fortalt, som måske vil rokke ved nogle fordomme om det muslimske tørklæde.

Des voix derrière le voile er primært en undervisningsbog, der også kan bruges på aftenskolernes mellemniveau og opefter, og hvis man har et mellemniveau i fransk kan man selv læse den. Den er grundigt glosseret og nem at læse.

Des voix derrière le voile, bearbejdet til undervisningsbrug af Jens Peder Weibrecht. Lilje-Forlaget (2016). 143,75 kr.