Fransk radio i København

(Merci de trouver le texte en français en bas)

(Opdateret / Mis à jour 31.01.2017 kl. 18.04)

Vidste du, at man kan høre fransk radio i Danmark? Altså radio på fransk, produceret og sendt i Danmark? 

Jeg har spurgt Dorothée, en af de frivillige fra Radio Escapades redaktion, om, hvad radioen er for en størrelse, hvad de frivillige er for nogen, og hvad man kan forvente, når man stiller ind på kanalen.

Hvordan forløber en udsendelse på Radio Escapade?

Vi er et hyggeligt lille redaktionshold, der først og fremmest sigter efter ytringsfrihed og variation i emnerne, vi behandler. Hvert redaktionsmedlem – escapadeur eller escapadeuse – kan således frit vælge sit indslag med det formål at gå på opdagelse med lytterne og dele noget, der ligger redaktionsmedlemmet på sinde. En udsendelse når som regel omkring 4-5 forskellige emner.

Vi har ind imellem også temaudsendelser. Den seneste var en udsendelse om ligestilling mellem mænd og kvinder, hvor vi havde næstforkvinden for Dansk Kvindesamfund i studiet.

Ved denne lejlighed var en del af udsendelsen på engelsk, da vores danske gæst følte sig mere sikker på dette sprog, men for størstedelen af udsendelsernes vedkommende er sproget fransk.

At lave radio på fransk giver de frankofone frivillige mulighed for at tale fransk sammen, le sammen, og diskutere og debattere mangfoldige emner. Gennem emnerne behandler Les Escapadeurs også regelmæssigt de kulturelle forskelle mellem Frankrig og Danmark. Det er et interessant perspektiv, såvel for de frankofone, der netop er kommet til landet og som gerne vil forstå, hvordan det danske samfund fungerer, som for de frankofone danske lyttere, der er nysgerrige efter at udforske de kulturelle forskelle og se deres land fra en anden side.

Musikelskerne skal vide, at vi også kan spille livemusik i radioen!

Indslag i Radio Escapade

Vi har haft faste indslag om sport, litteratur, historie, musik, økologi, madkultur etc. Hver udsendelse er unik og planlagt i henhold til sammensætningen af redaktionen, og der er store variationer i indslagene og gæsterne fra uge til uge. Det seneste faste indslag vi har lavet er Gode Nyheder for at indgyde lytterne lidt optimisme i en verden, hvor nyhederne ofte er negative.

Hvem er i redaktionen, og hvorfor skal jeg lytte til en fransk radio i København?

Nogle Escapadeurs har boet i Danmark i mange år, og i debatterne giver det mulighed for bedre at forstå de kulturelle forskelle, der er mellem Frankrig og Danmark. Andre redaktionsmedlemmer er her kun et års tid, og de giver os et frisk syn på Frankrig, på Danmark eller på verden i almindelighed.

En ting er sikkert: Hvis man har lyst til at lytte til det franske sprog og få en bedre forståelse for visse kulturelle aspekter ved Frankrig og Danmark, hvis man holder af debatter og fransk humor, hvis man har brug for at slappe af mens man lærer mere om det ene eller det andet emne, så er Radio Escapade et godt sted, hvor ytringsfriheden er stor, i en verden hvor medierne er mere eller mindre tendentiøse.

Hvordan finder jeg kanalen?

For de heldige, der bor på Vesterbro, kan vi fanges på 98,9 fm alle mandage aftener. Radio Escapade er også på TuneIn. Men det er også muligt at genhøre udsendelsen som podcast når det passer dig i løbet af ugen, ved at besøge radioens Facebookside (Radio Escapade DK), hvor du kan finde linkene til vores udsendelser på SoundCloud. Og for de, der drømmer om at tale i en mikrofon skal I vide, at I er hjerteligt velkomne!

Vi ses i studiet!

Mange hilsner,
Redaktionen

Radio Escapade er en frankofon foreningsradio, der sender alle mandage fra klokken 20.30 til 22.00. Redaktionen er en del af Radio Vesterbro i København.

Foto: Dorothée Rokkjær
Oversættelse: Jette Odgaard Villemoes


 

Saviez-vous qu’il est possible d’écouter la radio française au Danemark? C’est-à-dire des émissions en français, rédigées et diffusées du Danemark ? 

Dorothée, une des bénévoles de la rédaction de Radio Escapade, nous parle ici de la radio, des escapadeurs et des escapadeuses, et de ce qu’on peut attendre en captant Escapade.

Comment se déroule une émission à Radio Escapade?

Nous sommes une bonne petite équipe rédactionnelle, qui mise avant tout sur la liberté de parole et la variété de ses sujets.

Chaque Escapadeur/Escapadeuse est ainsi libre de choisir sa chronique, le but étant de faire découvrir et de partager avec les auditeurs quelque chose qui lui tient particulièrement à coeur. L’émission peut donc tourner autour de 4-5 sujets différents.

Nous avons aussi de temps en temps des émissions thématiques: la dernière en date fut une émission concernant l’égalité hommes-femmes, où nous avons reçu la vice-présidente de Dansk Kvindesamfund. A cette occasion, une partie de  l’émission a eu lieu en anglais,  notre invitée danoise se sentant plus à l’aise dans cette langue, mais pour la très grande majorité des émissions la langue est le français.

Faire de la radio en français permet aux francophones bénévoles de se retrouver en français à discuter, débattre, rire de sujets multiples.

Les Escapadeurs abordent aussi régulièrement au détour d’un sujet les différences culturelles entre les deux pays. Et cet aspect est intéressant, aussi bien pour les francophones récemment installés, désireux de comprendre le fonctionnement du Danemark, que pour le public danois francophone, curieux de découvrir les différences culturelles et de voir son pays sous un autre jour.

Pour les passionnés de musique, sachez que nous pouvons aussi jouer en live à la radio!

Les rubriques proposées par Radio Escapade

Nous avons eu des rubriques sportives, littéraires, historiques, musicales, écologiques, culinaires etc. Chaque émission est unique, réalisée en fonction de la composition de l’équipe rédactionnelle, et les rubriques peuvent varier énormément d’une semaine à l’autre, comme les invités. La dernière rubrique créée en date est celle des bonnes nouvelles, pour redonner un peu d’optimisme aux gens dans un monde où les infos sont souvent négatives.

Qui sont les Escapadeurs, et pourquoi écouter une radio française à Copenhague ?

Certains Escapadeurs sont installés au Danemark depuis de nombreuses années, et cela permet dans les discussions de mieux comprendre les différences culturelles qu’il y a  entre la France et le Danemark. D’autres sont là juste pour une année, et ils nous apportent un regard frais sur la France et sur leur vision du Danemark ou du monde en général.

Une chose est sûre: si on a envie d’écouter du français et de mieux comprendre certains aspects culturels de la France et du Danemark, si on aime les discussions et l’humour à la française, si on a besoin de se détendre tout en en apprenant plus sur tel ou tel sujet précis, Radio Escapade est un endroit privilégié, car la liberté d”expression y est grande, dans un monde où les médias sont plus ou moins orientés.

Comment capter Radio Escapade ?

Pour les chanceux qui habitent Vesterbro, nous sommes captables sur 98,9 fm tous les lundis soirs. Radio Escapade est aussi sur TuneIn. Mais il est possible de réécouter l’émission en podcast à l’heure de votre choix toute la semaine en visitant la page Facebook de la radio (Radio Escapade DK), où vous pouvez trouver les liens de nos émissions sur soundcloud. Et pour ceux qui rêvent de parler dans un micro, sachez que nous vous accueillerons avec grand plaisir!

A bientôt en studio. Très amicalement,

La rédaction.

Radio Escapade est une radio associative francophone, émettant tous les lundis soirs de 20H30 à 22H. Radio Escapade est une rédaction de la Radio Vesterbro, basée à Copenhague.