Regionsvalg i Frankrig #1

Trikolore2Der er regionsvalg i Frankrig i denne uge, nærmere bestemt i går søndag (d. 6. december), og igen næste søndag (den 13. december).

Øhh hallo!? Tænker du måske… Hvorfor stemmer de TO gange?

Det gør de, fordi Frankrig bruger et afstemningsprincip der hedder Scrutin uninominal à 2 tours (ved præsidentvalgene) eller Scrutin proportionel de liste à 2 tours (ved eksempelvis regionsvalgene).

Scrutin betyder valg eller afstemning.

Uninominal betyder at man kun kan stemme på en person.

[Scrutin] de liste betyder at kandidaterne er partilisteopstillet.

Proportionel betyder at rådspladserne fordeles proportionelt efter, hvor mange stemmer listerne har fået.

2 tours betyder at for at vinde 1. valgrunde (premier tour), skal kandidaten have opnået mindst 50% af stemmerne. Hvis dette ikke sker, udløses 2. valgrunde (deuxième tour).

Systemet er nemmest at forstå ved præsidentvalgene, som foregår ved scrutin uninominal: Eksempelvis stiller 4 præsidentkandidater op til 1. valgrunde. Hvis een af de fire får mere end 50% af stemmerne vinder han valget, og der bliver ikke en 2. valgrunde. Hvis ingen af præsidentkandidaterne opnår 50% af stemmerne, går de to, der har fået flest stemmer, videre til 2. valgrunde. Den, der får flest stemmer ved 2. valgrunde, vinder.

Det er samme princip der gælder ved det aktuelle regionsvalg, men her drejer det sig sig om partilister til regionsrådene. Betingelsen for at gå videre til 2. valgrunde er, at en liste har opnået minimum 10% af stemmerne i regionen ved 1. valgrunde. Hvis en liste har opnået mere end 50% af stemmerne ved 1. valgrunde, bliver der ikke nogen 2. valgrunde.

Det aktuelle regionsvalg er specielt, da den regionsreform, der blev underskrevet af præsidenten den 16. januar 2015, træder i kraft pr. 1. januar 2016. Regionsreformen fastsætter en sammenlægning af de 22 eksisterende regioner, og det er pladserne i de 13 nye storregioner (12 storregioner i det kontinentale Frankrig – l’Héxagone – plus Korsika), samt to oversøiske regioner (Guadeloupe og La Réunion), der nu stemmes om over to søndage.

Regionsvalgene i Frankrig finder sted hvert 6. år, hvor hele regionsrådet er på valg.

Her kan du se en video, der på tre minutter forklarer valget.

Sidste: Efter 1. valgrunde har det ekstreme højreparti Front National vundet stort i flere af regionerne. Det bliver interessant at se, hvordan 2. valgrunde falder ud næste søndag.