Julian Jackson: A certain idea of France

“Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France”.

Sådan lyder åbningsreplikken i første bind af Charles de Gaulles Mémoires de Guerre. Sætningen er kvintessensen af de Gaulles rettesnor gennem hele sit liv. Han tænkte altid Frankrig som Nation og styrede efter det, snarere end at følge en politisk ideologi.

Julian Jacksons monsterværk af en biografi (1000 sider inklusive de bibliografiske noter) om Charles de Gaulle er en af de seneste i den efterhånden uendelige række af biografier, der er skrevet om Frankrigs måske største statsmand. Den udskiller sig på mindst to områder:

  • Julian Jackson er professor i moderne fransk historie ved Queen Mary’s University i London. Og englænder. Det diskvalificerer ham bestemt ikke til at dissekere noget af Frankrigs dyrebareste arvesølv. Tværtimod. Han er ikke biased – forudindtaget – på samme måde som en franskmand, der er vokset op med historien og myten, er det (til gengæld kunne man måske diskutere, om Jackson er ‘farvet’, hvad angår de Gaulles opførsel overfor Churchill, mens han var i eksil i London 1940-1944).
  • At Jackson som brite kan træde et skridt tilbage og betragte de Gaulle ‘udefra’ gør, at han er væsentligt mere afbalanceret i sin fremstilling af de Gaulle, end mange af de Gaulles andre biografiforfattere er. De Gaulle var en kompleks personlighed, som mange elskede og beundrede, men som måske lige så mange ikke brød sig om. Den ‘hældning’ til den ene eller den anden side skinner ofte igennem i franske historikeres fremstilling.

Jackson har – som så mange andre de Gaulle biografiforfattere – endevendt arkiverne, og det omfattende arkivmateriale bliver anvendt med kildekritisk tilgang bogen igennem, lige såvel som han diskuterer de andre de Gaulle-biografiers konklusioner. Fra de spæde barneår og familiens indflydelse på drengebarnet over de Gaulles ungdom, hvor det diskuteres, hvilke forfattere den unge Charles læste og hvilken indflydelse, de havde på hans verdenssyn, til 2. Verdenskrig og hans ofte problematiske forhold til Churchill og Roosevelt, de to præsidentperioder, borgerkrigen i Algeriet og helt frem til ungdomsoprøret i Paris i maj 1968 og hans sidste tid i Colombey-les-Deux-Églises – og alt derimellem.

Netop kompleksiteten og dualiteten i de Gaulles personlighed er noget, der fascinerer Jackson. Da biografien blev præsenteret ved en konference på l’Institut français i London i juni 2018 sagde Jackson, at det er “den vedvarende spænding mellem indestængt hovmod og argumenteret fornuft, mellem klassicisme og romantisme, mellem beregning og provokation, mellem koldblodighed og sans for iscenesættelse” hos de Gaulle, der skaber fascinationen [min oversættelse]. De Gaulles dualitet er noget, Jackson uddyber i en video, det franske forlag Seuil, der har udgivet den franske oversættelse, har lagt på Youtube. Her forklarer han blandt andet –  på et formfuldendt fransk – om la Grandeur de la France, som de Gaulle livet igennem havde som sin ledestjerne.

 

Biografien udkom i Storbritannien 18. juni(!) 2018 og fik flotte anmeldelser i den engelsksprogede verden. I sensommeren 2019 udkom den franske oversættelse på Éditions du Seuil. Som man måske kunne forvente (vi har jo med en udlænding at gøre, der piller grundlæggende ved fransk kulturarv her…), var anmeldelserne overvejende positive, men ikke overstrømmende. Le Monde anmeldte biografien positivt og kaldte den admirable og remarquable, mens borgerlige Le Figaro kaldte den elegant, mesuré, mais sans passion.

Jeg er imponeret! Over det kæmpearbejde, der ligger bag en så omfattende biografi, men lige så vel over Jacksons flydende fortællestil, der samtidig formår at være tro mod den professionelle, akademiske historikers kildekritiske tilgang til sit stof. Det er ikke kedeligt! Lige så begejstret er jeg over, at der her foreligger en engelsksproget biografi om de Gaulle af meget høj kvalitet, så alle, der ikke har mulighed for sprogligt at kaste sig over den fransksprogede litteratur, nu har mulighed for at blive klogere på Frankrigs største statsmand i det 20. århundrede – og få en god portion moderne fransk historie med i købet.

Julian Jackson. A Certain Idea of France. The life of Charles de Gaulle. Allen Lane/Penguin (2018). *)

Julian Jackson. Une certaine idée de la France. Éds. du Seuil (2019).

*) Det tager 3-4 uger at få bogen leveret fra England, hvis du har fået den gode ide at give bogen som julegave…!