La trêve hivernale

Istapper

Forestil dig, at du ikke har kunnet betale din husleje de seneste måneder, og står for at blive sat ud af kongens foged. Hvis du bliver sat på gaden, har du ingen steder at flytte hen. Det er sent efterår, og vinteren, der måske bliver frysende kold, står for døren. Der kan være mange forskellige årsager til, at nogle mennesker havner i den ulykkelige situation, og vinterperioden er nok den værste tid på året at blive sat ud af sin bolig.

I Danmark er der ingen pardon, uanset hvornår på året en udsættelse af et lejemål måtte ske. I Frankrig har de en lov, der kaldes La trêve hivernale. Trêve betyder våbenhvile eller pusterum, hivernale betyder vinterlig. Kort fortalt går den ud på, at i perioden 1. november til 31. marts må en udlejer ikke sætte en lejer på gaden på grund af manglende betalinger af husleje. Uagtet at udlejeren har taget juridiske skridt til en udsætning, skal processen sættes i bero indtil perioden udløber næste forår – hvor den så kan genoptages. De seneste år har loven også omfattet et forbud mod at lukke for el og gas i perioden. Der gælder dog den undtagelse, at hvis der er sørget for genhusning til den samlede husstand, så må udlejer gerne gennemføre udsættelsen.

Loven blev indført i 1954, hvor vinteren var særligt streng, og mange hjemløse døde i kulden. Abbé Pierre (ham med Emmaus-bevægelsen) og hans folk havde i årene forinden brugt mange kræfter på at samle tøj og effekter ind, og særligt om vinteren uddele mad og tæpper til de hjemløse. Han så et stigende behov for at hjælpe dem, og forsøgte at råbe politikerne op. I en radioappel fik han ligeledes mobiliseret hjælp fra hele landet, og der blev indsamlet mange millioner franc til at lette situationen for de hjemløse. Det blev starten på organisationen Fondation Abbé Pierre, der stadig hjælper de svageste i samfundet med deres boligsituation.

De truede lejeres ‘fredningsperiode’ fører hvert år til en stigning i udsættelserne inden 1. november, der tager til igen, når perioden udløber sidst i marts. Så problemet er langtfra løst, det bliver bare udskudt.

Du kan læse mere i artiklen her, og denne artikel i Le Monde fokuserer på den fortsatte stigning i udsættelserne siden den økonomiske krises start i 2008.