Drastiske tiltag mod luftforureningen i Paris

Fra den 1. juli indfører bystyret i Paris forbud mod at køre rundt i byen i køretøjer, der er ældre end 1997. Det sker som endnu et tiltag for at begrænse forureningen i byen.

Champs Élysées bilfri søndag

De månedlige, bilfrie søndage på Champs Elysées, hvor den første fandt sted d. 8. maj, er blot et af tiltagene fra det parisiske bystyre for at begrænse den sundhedstruende forurening i byernes by. Ifølge en artikel på byen Paris’ egen hjemmeside står de motoriserede køretøjer for over halvdelen af forureningen i Paris, og på dage hvor forureningen topper – for eksempel dage med stillestående vejr – svarer det  til at inhalere røgen fra otte cigaretter i et rum så lille som blot 20 kvadratmeter.

Fra 1. juli indfører bystyret derfor forbud mod at benytte privatbiler, små varebiler og tohjulede, motoriserede køretøjer som knallerter og scootere i tidsrummet 8-20 på arbejdsdage. Det er dog ikke alle køretøjer, der bliver bandlyst, men ‘kun’ dem, der er indregistreret før 1997, og som formodes at forurene mest.

Bystyret tilbyder at kompensere de parisiske bilejere, som er villige til helt at skille sig af med deres bil. Der tilbydes tilskud til Autolib’-ordningen, der er offentlige, elektriske bybiler efter samme koncept som bycyklerne, eller et årsabonnement til det offentlige transportsystem inklusive bycykelordningen, eller helt op til 400€ i tilskud til en ny cykel. For de erhvervsdrivende, der også bliver ramt af forbuddet, tilbyder bystyret økonomisk hjælp til at erhverve en ny bil.

Umiddelbart et glimrende tiltag for alle pariseres og besøgende turisters generelle velbefindende, kunne man mene, men det er ikke alle, der klapper i deres små hænder. For de parisere, der rammes af forbuddet, typisk dem der bor i Paris og arbejder udenfor byen, eller omvendt, opleves det som ret drastiske tiltag, og et indgreb i deres personlige frihed.

I kommentarsporet på bystyrets Facebookside dækker reaktionerne hele spektret. Enkelte kalder det ‘modigt af bystyret’, men det er de utilfredse, der råber højest, om alt fra ‘forfatningsstridigt’ til beskyldninger om magtmisbrug og indgreb i den personlige bevægelsesfrihed, og spørgsmål om, hvad der så skal ske med de dyre (nye) biler, der også forurener en del, og hvorfor man ikke gør noget ved industriens forurening, og så videre…

Det kunne se ud som om Paris’ bystyre er røget ind i en regulær shitstorm over det planlagte forbud, og det bliver interessant at følge udviklingen i sagen den kommende tid. Det kommer helt sikkert ikke til at gå stille for sig!